Nyheter

Hjem / Nyheter

Vi er en Miljøfyrtårn sertifisert Bedrift!

Vi er en Miljøfyrtårn sertifisert Bedrift!

21.09.2022

Tiveta Renhold AS er stolte av å kunne si at vi er et Miljøfyrtårn.

Etter å ha gjennomgått en sertifiseringsprosess i samarbeid med stiftelsen Miljøfyrtårn og Oslo kommune ble vi i 2022 godkjent i henhold til de kravene som stilles, både generelt, og spesielt for renholdsbransjen.

 

Hva er Miljøfyrtårn?

 

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

De sertifiserer både små og mellomstore bedrifter, samt store konsern og kommuner.

Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser.

Målet med sertifiseringen er å får et bedre arbeidsmiljø og lavere sykefravær samt å redusere miljøavtrykket til bedriften.

Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering.  må levere årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert.

Vi må oppfylle krav til arbeidsmiljø, miljøvennlige innkjøp, avfallshåndtering, energisparing og transportplanlegging.

 

Miljøfyrtårn blir anerkjent av EU

Miljøfyrtårn, som den første nasjonale ordningen i Europa, ble anerkjent av EU i 2017. Etter langvarig vurdering ble beslutningen om å anerkjenne Miljøfyrtårn iht. artikkel 45 av Regulation (EC) No 1221/2009 vedtatt av Europakommisjonen 6. desember 2017. Dette beviser at at ordningen holder en høy miljøstandard og kvalitet på linje med internasjonale merkeordninger som EMAS og ISO 14001.

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.
I agree
Read more